Tumblelog by Soup.io
 • Nomolestar
 • trueloveortruepain
 • pensieve
 • summerkiss
 • TakingControl
 • forwester
 • jecer
 • Wilalena
 • marud
 • jaimojanieswiadomosc
 • wwannie
 • gittaara
 • princessconsuela
 • zatora
 • naciol
 • born2die
 • fakefriends
 • everybodyliess
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2280 3cfb 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaznikajac znikajac
Myślę, że aby przeżyć, trzeba znaleźć w sobie coś, co się lubi. Niektórzy powiedzą, że życie samotne to aspołeczność i egoizm. Ale człowiek jest wtedy niezależny i nie pociąga za sobą w otchłań innych, jeśli tam zmierza. Wielu ludzi boi się samotności. Ale mnie pomogła stać się wolnym, silnym i nietykalnym.
— Jo Nesbø ,,Wybawiciel"
0890 96a5
Reposted fromIriss Iriss viacotarsky cotarsky
4043 1372 500

Klimt’s “The Kiss” by Alice Kendall

7326 6203 500
Reposted fromsarazation sarazation viamiejmniej miejmniej
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamiejmniej miejmniej
2263 6834 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamiejmniej miejmniej
1570 31aa 500
Reposted fromrousmadder rousmadder viabadblood badblood
9970 0c9e
7879 39fc 500
Anna Ciarkowska 
Reposted fromhormeza hormeza viaaikko aikko
3811 1735
Reposted fromirmelin irmelin viaaikko aikko
Była jednym wielkim przestraszeniem
— J. Żulczyk
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaaikko aikko
Przeznaczenia jednak nie da się oszukać. Los zawsze znajdzie sposób, by połączyć to, co ma być razem.
— Marcin Margielewski - "Jak podrywają szejkowie"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl